Data: 26.01.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Decizie privind aprobarea machetei pentru publicarea costurilor privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport și distribuție”.

Observațiile și propunerile la prezentul document se transmit la ANRE atât prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic editabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro şi stee@anre.ro .  

Termenul de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 30 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Documentul a fost aprobat prin Decizia ANRE nr. 610/2022. 

Fisiere atasate