Data: 26.10.2016

ANRE supune consultarii publice proiectul de decizie privind calendarul de implementare a Regulamentului (UE) nr. 2016 /1388 al Comisiei.

Regulamentul contribuie la asigurarea unor condiţii echitabile de concurenţă în cadrul pieţei interne a energiei electrice, a siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic şi a integrării surselor de energie regenerabile prin instituirea unui cod de reţea, cod care stabileşte cerinţele pentru  racordarea locurilor de consum la reţeaua electrică de transport, a instalaţiilor de distribuţie la reţeaua electrică de transport şi a sistemelor de distribuţie, inclusiv a sistemelor de distribuţie închise.

Observatiile vor fi transmise la numarul de fax 0213278152 si pe adresa de e-mail adrian.stoian@anre.ro.

Termenul final de primire a observaţiilor este data de 28.11.2016

Fisiere atasate