Data: 17.07.2018

ANRE supune procesului de consultare publică, în perioada 17.07.2018 – 27.07.2018,   prezentul proiect de Decizie, elaborat in vederea respectării prevederilor  Ordinului 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale.

Propunerile și observațiile pe marginea acestei propuneri, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 27 iulie 2018, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitatprecum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Decizia ANRE 1397/2018.

Fisiere atasate