Data: 03.12.2020

In vederea respectarii principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect de Decizie, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, în format electronic (documente Word și PDF), la adresele de e-mail: anre@anre.ro și sprgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 13 decembrie 2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitatprecum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Decizia ANRE 1330/2020.

Fisiere atasate