Data: 09.10.2020

ANRE supune consultarii publice prezentele proiecte de ordin în vedere alinierii cadrului de reglementare la noile modificări legislative introduse prin Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative.

Propunerile si observațiile se vor transmite în format tipărit prin fax la nr: 021-312.43.65 și în format electronic editabil la adresa de email: smie@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Documentele au fost aprobate prin Ordinele ANRE nr. 205/2020 si 206/2020

Fisiere atasate