Data: 19.06.2019

Având în vedere necesitatea implementării cadrului de reglementare conform modificărilor aduse de art. 5 alin. (1) și de art. 8 din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare si pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro și, în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a priopunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin. 

Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei termen nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate