Data: 10.10.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie elaborat in urma propunerii de modificare a HG nr. 1215/2009, impusă de faptul că producătorii în cogenerare care accesează schema de sprijin de tip bonus întâmpină probleme financiare din cauza majorării  din ultima perioada a preţului de achiziţie a gazelor naturale şi cărbunelui precum şi escaladarea preţului de achiziţie a certificatelor de CO2.

Observaţiile şi propunerile la documentul de discutie se vor transmite până la data de 19.10.2018, ora 16, prin fax si pe adresele de e-mail: aurelia.paunescu@anre.ro si rodica.manolescu@anre.ro.

Având în vedere că modificarea propusă urmează a se aplica începând cu 01.11.2018, termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile calendaristice de la data afisarii pe site a prezentului document de discutie.

Document aprobat prin Ordinul 190/07.11.2018

Fisiere atasate