Data: 23.11.2015

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Ordinului nr.101/2015,  modificare generata atat de clarificarea aspectelor referitoare la energia electrică facturată/furnizată/livrată, în vederea raportării corecte a datelor pentru obligația trimestrială/anuală de achiziție de CV, cat si de includerea în categoriile de operatori economici cu obligație de achiziție de certificate verzi și a operatorilor de rețea, respectiv a operatorilor de distribuție și a operatorului de transport și sistem (pentru alimentarea consumurilor finale proprii), in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, prin asimilarea acestora în categoria furnizorilor de energie electrică cu obligație de achiziție de certificate verzi, astfel încât aceștia să se poată înscrie la PCV și să poată achiziționa certificatele verzi necesare pentru îndeplinirea obligației anuale de achiziție de certificate verzi.

Propunerile si observatiile se transmit la adresele de email ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este 02.12.2015

Fisiere atasate