Data: 23.11.2015

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Ordinului nr. 60/2015, modificare care a fost generata atat de includerea în categoriile de operatori economici cu obligație de achiziție de certificate verzi și a operatorilor de rețea, respectiv a operatorilor de distribuție și a operatorului de transport și sistem (pentru alimentarea consumurilor finale proprii), in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, prin asimilarea acestora în categoria furnizorilor de energie electrică cu obligație de achiziție de certificate verzi, astfel încât aceștia să se poată înscrie la PCV și să poată achiziționa certificatele verzi necesare pentru îndeplinirea obligației anuale de achiziție de certificate verzi, cat si de propunerea OPCOM SA de extindere a termenului de publicare a ofertelor inițiatoare de la 5 zile lucrătoare la 6 zile lucrătoare și limitarea numărului maxim de oferte inițiatoare transmise de un participant la piața de certificate verzi astfel încât în orice moment să poată fi publicate în vederea organizării de sesiuni de licitație maxim cinci oferte inițiatoare, cu mențiunea că, în funcție și de opiniile care vor fi exprimate de participații la piața de certificate verzi, există și alte variante de limitare a numărului de oferte inițiatoare care pot fi propuse de un operator economic, de exemplu la valori diferențiate în funcție de numărul de certificate verzi deținute.

Propunerile si observatiile se transmit la adresele de email ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

 

 Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este 02.12.2015

Fisiere atasate