Data: 18.11.2014

In aplicarea prevederilor privind transprenta decizionala, ANRE supune consultarii publice proiectul de modificare si completare a Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 49/2014.

Avand in vedere necesitatea implementarii masurii de exceptare a consumatorilor industriali electrointensivi de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a  producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile  Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, termenul de primire a observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site (27 noiembrie 2014, inclusiv).

Observatiile se transmit la adresele de e-mail mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro

Fisiere atasate