Data: 21.11.2017

Pentru implementarea prevederilor legislației europene, respectiv ale Regulamentului  (UE) nr. 2016 /1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de norma tehnica, al carei scop este stabilirea cerinţelor tehnice minimale pentru racordarea la sistemul de transport a locurilor de consum, a instalațiilor de distribuție, a sistemelor de distribuție, inclusiv a sistemelor de distribuție închise și a unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și CNTEE Transelectrica SA, care are calitatea de operator de transport și de sistem (OTS) pentru România.

Observațiile se vor transmite prin fax, la nr. fax: 021.312.43.65.  și în format electronic editabil, la adresele de e-mail gabriela.munteanu@anre.ro și sorin.mustatea@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect.

Fisiere atasate