Data: 17.10.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document de discutie rezultat in urma finalizarii primei faze a consultarii publice desfasurata in perioada 29.06. – 31.07. 2015.

Documentele publicate vor fi însoțite de mențiunea: propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 26.10.2016, inclusiv.

Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare. 

Fisiere atasate