Data: 09.02.2016 

ANRE supune procesului de consultarea publica proiectul de ordin de completare a anexei la ordinul presedintelui ANRE nr. 22/25.05.2012

NOTĂ DE PREZENTARE

a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea proiectului de ordin de completare a anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/25.05.2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (2) lit. a din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţurile şi tarifele reglementate se stabilesc pe baza metodologiilor supuse procesului de consultare publică, aprobate şi publicate de ANRE.

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 141 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit cărora un operator de înmagazinare care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală din care face parte, şi care desfăşoară cel puţin una din activităţile de producţie sau de furnizare, trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi procesul de luare a deciziilor faţă de alte activităţi care nu au legătură cu transportul, distribuţia sau înmagazinarea,

în luna septembrie 2015, SNGN ROMGAZ Mediaş a procedat la separarea juridică a activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin renunţarea la activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi înfiinţarea SNGN Romgaz – Filiala de Înmagazinare Gaze naturale Depogaz Ploieşti SRL, în care SNGN ROMGAZ Mediaş este acţionar unic, societate comercială care în baza acordului ANRM şi a Licenţei de înmagazinare, şi în conformitate cu prevederile acestora, este desemnat în calitatea de operator al depozitelor de înmagazinare subterană  pentru care SNGN ROMGAZ Mediaş deţine acorduri de concensiune.

Prin modalitatea aleasă de separarea juridică a activităţii de înmagazinare subterană,  SNGN ROMGAZ Mediaş a păstrat în proprietate imobilizările corporale şi necorporale necesare desfăşurării activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Întrucât Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/25.05.2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale nu conţine prevederi exprese cu privire la tratamentul sau modul de recunoaştere a costurilor operatorului de înmagazinare, în situaţiile similare cu cea prezentată mai sus, pentru evitarea apariţiei unor situaţii neclare/discutabile în derularea activăţilor economice si comerciale ale societăţilor sus menţionate, în baza atribuţiilor legale de desfăşurare a activităţii ANRE, s-a procedat la elaborarea de către compartimentul de specialitate din cadrul ANRE a unui proiect de completare a anexei la ordin, prin care se propune prezentarea clară a modului prin care amortizarea şi rata rentabilităţii capitalului investit, reprezentând beneficiile proprietarului imobilizărilor corporale şi necorporale necesare desfăşurării activităţii de operare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale care închiriază către SNGN Romgaz – Filiala de Înmagazinare Gaze naturale Depogaz Ploieşti SRL, vor fi recunoscute la fundamentarea tarifului operatorului de înmagazinare.

De asemenea, având în vedere că procesul de separare legală nu ar trebui să genereze o creştere nejustificată a costurilor operatorului se propune şi introducerea unui nivel al costurilor operaţionale şi a costurilor preluate direct care să nu depăşească nivelul realizat de către operatorul economic integrat pe verticală în ultimul an anterior realizării separării juridice a activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Prin prezentul proiect de ordin, din punct de vedere al tarifelor, nu este preconizată o creştere a acestora având în vedere modul propus de recunoaştere al costurilor şi, respectiv, nivelul impus.

Având în vedere principiile transparenţei decizionale stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică proiectul de ordin de completare a anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/25.05.2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, având ca termen de primire a propunerilor şi observaţiilor data de 19.02.2016, ora 1630.

Propunerile şi observaţiile se transmit prin e-mail la adresa drpptgn@anre.ro şi prin fax la nr. 021.312.43.65.

Şedinţa pentru dezbaterea propunerilor şi observaţiilor este programată în data de 24.02.2016, ora 11.00, la sediul ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr.3, sector 2.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.7/2016.

Fisiere atasate