Data: 29.12.2016

ANRE supune consultării publice prezentul document de discuţie, care reprezintă proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică.

Principalele modificări aduse metodologiei de monitorizare sunt legate de necesitatea armonizării modului actual de culegere a datelor privind tranzacţiile cu energie electrică, direct de la participanţii la piaţa angro de energie electrică, cu cerinţele prevăzute în REMIT privind eliminarea, pe cât posibil, a dublei raportări; sunt avute în vedere acele date de tranzacţionare transmise de participanţi către ACER în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integrarea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT) şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a art. 8 alineatele (2) şi (6) din REMIT. O altă modificare introdusă se referă la stabilirea cadrului procedural privind tratarea cazurilor sesizate ca posibile abuzuri de piaţă (încălcări ale art. 3 şi 5 din REMIT).

Observaţiile şi propunerile se transmit la ANRE, atât pe suport hârtie cât şi în format electronic editabil, la adresele de email rradulescu@anre.ro  şi ancanita@anre.ro.

Termenul de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este 31.01.2017.

Fisiere atasate