Data: 11.11.2016

Pentru respectarea principiilor privind transparenta decizionala si a programului de reglementări pentru trimestrul IV, ANRE supune consultarii publice prezentul documentul de discutie, proiect elaborat ca urmare a abrogarii unor prevederi referitoare la activităţile reglementate de furnizare, distribuţie şi transport aferente sectorului gazelor naturale din Ordinul ANRE 22/2012, a începerii unei noi perioade de reglementare, precum si a aplicării prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în vederea asanării legislației active în sectorul gazelor naturale.

Propunerile şi observaţiile se transmit prin e-mail la adresa drpptgn@anre.ro şi prin fax la nr. 021.312.43.

Termen final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 21 noiembrie 2016, ora 1630, iar ședința pentru dezbaterea acestora este  programată pentru data de 25 noiembrie 2016, ora 1200, la sediul ANRE din București, Str. Constantin Nacu, nr.3, sector 2.

Fisiere atasate