Data: 08.06.2018

ANRE supune procesului de consultare publică, în perioada 8 iunie – 22 iunie 2018, proiectul de Ordin pentru abrogarea Ordinului ANRE nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligației producătorilor și furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacții pe piețele centralizate de gaze naturale din România și a Ordinului ANRE  nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici și clienții noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de ordin, însoțite de argumentația aferentă, se transmit de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: http://sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 22 iunie 2018, inclusiv.

Fisiere atasate