Data: 28.12.2021

Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei”.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit în format electronic, editabil, la adresele de e-mail contributii@anre.ro şi anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate