Data: 02.04.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se urmărește instituirea unor clauze obligatorii în contractele pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare la rețeaua electrică de transport/distribuție, aplicabile operatorului de transport și de sistem și tuturor operatorilor rețelei de distribuție a energiei electrice (OR) în relația lor cu operatorii economici atestați de ANRE (OE), selectați de utilizator printr-o cerere scrisă adresată OR.

Eventualele propuneri şi observații, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax, la nr.: 021.312.43.65, în format letric sau prin e-mail, în format electronic (format MS Word), la adresa darag@anre.ro, respectiv la adresele gabriela.munteanu@anre.ro și am_popa@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor la documentele supuse dezbaterii publice este de 30 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate