Data: 16.06.2020

ANRE supune consultarii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public care abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2015 pentru aprobarea Contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de distribuţie. Proiectul de act normativ conține modificările și completările supuse consultarii publice de către ANRE, prin publicările precedente pe pagina de internet a institutiei din datele de 26.02.2020, respectiv 12.03.2020, la care se adaugă modificări și completări care au condus la reorganizarea formei documentului, implicând aprobarea unui nou ordin și abrogarea celui în vigoare.

Propunerile si observațiile referitoare la prezentul document, se transmit in scris prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail: srtee@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor este de 10 de zile de la data publicării.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor se prelungește cu 20 de zile, de la data expirării termenului menționat mai sus.

Fisiere atasate