Data: 07.04.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document.

Propunerile şi observațiile, însoțite de o motivație corespunzătoare, referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, se transmit, în scris, în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site și anume data de 18.04.2022, inclusiv.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 105/2022.

Fisiere atasate