Data: 01.02.2019

Având în vedere modificările și completările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului menționate, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 11.02.2019, orele 16.00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în format Word, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Ședința în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea documentelor de discuție va avea loc la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, Sala de sedinte etajul 6,  în data de 14.02.2019, ora 10:00

Fisiere atasate