Data: 06.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se dorește îmbunătățirea cadrului de reglementare astfel încât, activitatea de înmagazinare subterană să devină mai atractivă pentru beneficiarii serviciilor de înmagazinare, asigurând în același timp un nivel rezonabil de rentabilitate al activității pentru operatorii de înmagazinare. Metodologia va reglementa modalitatea de determinare a tarifelor reglementate pentru desfășurarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin intermediul unui sistem de înmagazinare subterană aflat pe teritoriul României.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada C-tin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa dt@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 04.01.2019 urmând ca ședința pentru discutarea a propunerilor și observațiilor primite să aibă loc la sediul ANRE în data 17.01.2019, ora 13:00.

Fisiere atasate