Data: 15.11.2018

Pentru respectarea cerintelor prevazute in normele tehnice de racordare elaborate in temeiul prevederilor regulamentelor europene privind elaborarea codurilor de retea necesare functionarii interconectate a sistemelor electroenergetice si realizarii pietei comune de energie, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Prin implementarea prevederilor regulamentelor europene in domeniu se urmareste armonizarea la nivel european a cerintelor tehnice pentru racordarea la retelele electrice de interes public a instalatiilor de producere, a locurilor/nodurilor de consum, a sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si a modulelor generatoare conectate in curent continuu.

Observatiile si propunerile se transmit prin fax, la nr. 021.303.5610 (CNTEE Transelectrica SA) si 021-312.43.65 (ANRE), precum si in format electronic, editabil, la adresle de email daniela.bolborici@transelectrica.ro si alina.poanta@anre.ro

Termenul final de transmitere a observațiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate