Data: 21.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care are drept scop stabilirea metodelor de monitorizare a funcţionării pieţei cu amănuntul de energie electrică din România, în vederea evaluării nivelului de performanţă, eficienţă, concurenţă şi transparenţă pe piaţă, a prevenirii/descurajării practicilor/comportamentelor anticoncurenţiale şi a celor care pot prejudicia siguranţa în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali.

Metodologia de monitorizare se aplică titularilor de licenţe emise de ANRE care desfăşoară activitate de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (furnizori concurenţiali, furnizori de ultimă instanţă, producători dispecerizabili de energie electrică care uzează de dreptul complementar de furnizare) şi operatorilor de distribuţie concesionari.

Observaţiile şi comentariile părților interesate se transmit, cel mai târziu, până la data de 31 ianuarie 2019, atât în format letric (fax sau poştă), cât şi în format electronic prelucrabil, prin e-mail, pe adresa raportari.piete@anre.ro

Fisiere atasate