Data: 28.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta revizia Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2013.

Aplicarea metodologiei va asigura premisele pentru desfasurarea etapei de analiza preliminara a suspiciunilor de abuz de piata sesizate de ACER, de participantii la piata angro de gaze naturale, de ”persoane care efectuează tranzacții cu titlu profesnional”, în conformitate cu prevederile REMIT sau care pot rezulta din activitatea proprie de monitorizare desfasurata de ANRE.

Propunerile si observatiile se transmit prin email, la adresa raportari.piatagn@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor/propunerilor este data de 31.01.2019.

Fisiere atasate