Data: 17.12.2020

ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană. Metodologia stabilește parametrii utilizați în monitorizarea SPAET și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană precum şi obligațiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce privește raportarea datelor de monitorizare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic editabil (document Word), la adresa de e-mail info.termica@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 15 ianuarie 2021.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.11/2021.

Fisiere atasate