Data: 14.02.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a SACET / sistemelor de încălzire/răcire urbană şi care stabilește parametrii utilizaţi în monitorizarea SACET / sistemelor de încălzire/răcire urbană, obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce privește raportarea datelor de monitorizare, precum și  analizele şi rapoartele realizate de ANRE în baza datelor de monitorizare primite.

Metodologia se aplica de ANRE, precum și de operatorii economici titulari ai unei licențe de producere energie termică, de transport, distribuţie şi furnizare energie termică si de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Observațiile și propunerile se vor transmite la adresele de e-mail: isandulescu@anre.ro și eugenia.mihalache@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este data de 15.03.2019.

Fisiere atasate