Data: 10.06.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document elaborat în vederea aplicării prevederilor art. 73alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în contextul în care în conformitate cu prevederile art. IV din OUG nr. 143/2021 au fost abrogate prevederile art. 2, litera x^1 și ale art. 14. alin. (6) – (6^7) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile si observatiile la documentul de discutie se vor transmite la adresele de e-mail anre@anre.romjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate