Data: 28.01.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document elaborat în vederea asigurării cadrului de reglementare necesar implementării efective a mecanismelor de compensare cantitativă și de regularizare financiară nou introduse prin OUG nr. 143/2021, în condițiile respectării și celorlalte prevederi ale legislației primare aplicabile, respectiv ale Legii nr. 123/2012, Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1215/2009 și ale Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerile si observațiile se transmit prin e-mail, la adresele: anre@anre.ro, ion.dumitru@anre.romjisa@anre.ro și nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate