Data: 04.10.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrată în sistemul electroenergetic național și energia electrică consumată din sistemul electroenergetic național de către prosumatori”.

Propunerile şi observaţiile se pot transmite în format electronic editabil, la adresele de e-mail: anre@anre.ro, ion.dumitru@anre.romjisa@anre.ro și nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observatiilor este de 30 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate