În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnați al pieței de energie electrică”.

Observațiile și propunerile se transmit atât în scris, prin fax, la nr. de fax: 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail: anre@anre.ro și spee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării pe site, respectiv 05.11.2023.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.100/2023.

 

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnați ai pieţei de energie electrică

Anexe la Metodologie

Rezultatele consultării publice