Data: 18.05.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document ce are drept scop stabilirea modului de calcul al tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică (OPEED) și aprobate de ANRE, corespunzătoare serviciilor prestate pentru realizarea activităţilor de organizare şi administrare ale pieţei cuplate intrazilnice şi ale pieţei cuplate pentru ziua următoare, în condițiile în care pe zona de ofertare România există un singur OPEED.

Observațiile și propunerile se transmit atât în scris, prin fax, la nr. de fax: 021-312.43.65 cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro și spee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este data de 31 mai 2022.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 97/2022.

Fisiere atasate