Data: 11.04.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta revizuirea metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea aprobate prin Ordinul 48/2008, revizuire impusa de necesitatea armonizării documentului cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de racordare emis in aplicarea prevederilor legii. Metodologia stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, inclusiv pentru încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă şi pentru realizarea lucrărilor de eliberare a amplasamentului/realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul propus şi reţelele electrice.

Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format word, sub formă de tabel avand rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, prin e-mail la adresa: sred@anre.ro .

Termenul de primire a observatiilor este 11.05.2016, inclusiv.

Fisiere atasate