În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024”.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate în format electronic (documente Word, cu diacritice) la adresele de email: anre@anre.ro, sprgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este 14.01.2024. Propunerile/observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau care nu au fost transmise în formatul solicitat, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

 

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024

Rezultatele consultarii publice