Data: 22.03.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si pentru a duce la îndeplinire prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în perioada 01 aprilie 2022-31 octombrie 2022.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 31.03.2022, inclusiv.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 66/2022

Fisiere atasate