Data: 20.01.2023

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană”.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate atât în format electronic (documente Word), cât și letric, la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 20 februarie 2023, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate