Data: 11.10.2016

Pentru respectarea principiilor privind transparenta decizionala, în perioada 12.10.2016 – 21.10.2016, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat avand in vedere modificarile legislative introduse de Legea 123/2012, cu luarea in considerare a cererilor de modificare și completare adresate  de producătorii de gaze naturale referitoare la aplicarea Metodologiei aprobate prin Ordinul 161/2014 în noul context legislativ.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic editabil (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 21.10.2016 ora 1000.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 24.10.2016, ora 10.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.74/2016.

Fisiere atasate