Data: 06.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document de discutie elaborat ca urmare a faptului că la nivel național nu există acte normative care să conțină cerințe tehnice privind racordarea acestei categorii noi de utilizatori, care dețin atât instalații de producere a energiei electrice, cât și instalaţii electrice de consum și echipamente de stocare a energiei electrice.

Propunerile, observațiile și sugestiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice se transmis prin fax la numărul 021.312.4365 şi în format electronic editabil la adresele de email: aurelian.preda@anre.ro și alexandru.soare@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul 228/2018

Fisiere atasate