Data: 20.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, versiune rezultată în urma analizării observațiilor și propunerilor primite în cadrul procesului de consultare publică desfășurat în luna iunie.

Prezenta normă tehnică are ca scop stabilirea principiilor care stau la baza delimitării zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice, dimensiunilor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru fiecare tip de capacitate energetică, culoarelor de trecere (de funcţionare), respectiv a zonelor de protecţie și de siguranţă ale liniilor electrice aeriene (LEA), condiţiilor tehnice, restricţiilor şi interdicţiilor care se impun pentru coexistenţa LEA cu elemente naturale, construcţii sau instalaţii din vecinătatea lor, suprafeţelor de teren necesare construirii, exploatării şi mentenanţei LEA.

Prin aplicarea normei tehnice se urmăreşte ca prin proiectare, executare, exploatare și mentenanţă să se asigure protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora și evitarea punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului.

Observaţiile se transmit prin fax, la nr. de fax: 021-312.43.65 şi în format electronic editabil la adresa de e-mail gabriel.bucataru@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate