Data: 25.06.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin care reprezintă varianta revizuită a Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 23/201, revizuire determinată de necesitatea corelării şi completării acesteia cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalţiilor electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare, și a Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalţii electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunerile și observațiile referitoare la prezentul document, se transmit în scris prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail: srtee@anre.ro    

Termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor este de 30 de zile de la data publicării.

Fisiere atasate