Data: 22.12.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proeict de ordin, care a fost elaborat având în vedere prevederile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative.

Observatiile se transmit prin e-mail, la adresele ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

ANUNT – 29.01.2018

ANRE anunță organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin pentru aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată sub 100 kW apartinand persoanelor fizice către operatorii de distributie concesionari în data de 08.02.2018, ora 11:00, la sediul din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucuresti, Sala de sedinte etaj 6 (intrare prin Bd. Carol I).

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, reprezentanți ai operatorilor economici, autorităților publice interesate, asociațiilor profesionale, organizatiilor societății civile, alte persoane interesate.

Proiectul de ordin a fost supus consultării publice în perioada 22.12.2017-22.01.2018, iar propunerile și observațiile referitoare la proiect care nu au fost transmise în perioada anterioară întâlnirii pentru dezbaterea publică se pot transmite prin e-mail, în format Word, la adresele de e-mail ion.dumitru@anre.romjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro, până în data de 7 februarie 2018, ora 12:00.

În scopul eficientizării organizarii și desfăsurării întâlnirii pentru dezbaterea publica a proiectului de ordin, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până miercuri, 07.02.2018 ora 15:00, la adresa de e-mail info@anre.ro.

Fisiere atasate