Data: 27.09.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, elaborat în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, potrivit carora conformitatea unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea acestora la rețelele electrice de interes public se dovedeste prin emiterea de către operatorul de rețea a certificatului de conformitate, care atestă respectarea de către unitățile generatoare a cerințelor tehnice corespunzătoare categoriei și tipului din care fac parte.

Observațiile și propunerile referitoare la proiectul de ordin se transmit prin fax la numerele de telefon 021.303.5610 (CNTEE Transelectrica SA) și 021.312.4365 (ANRE) precum și în format electronic editabil la adresele de e-mail: doina.ilisiu@tranelectrica.ro și alexandru.soare@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate