Data: 17.07.2019

ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin, care reprezintă varianta rezultata in urma primei etape a procesului de consultare publica desfășurat în perioada 27.09.-17.10.2018, reanalizată și actualizată în conformitate cu prevederile Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 67/30.05.2019.

Observațiile/ propunerile/ sugestiile se transmit prin fax, la numerele de telefon 021.303.5610 (CNTEE Transelectrica SA) și 021.312.4365 (ANRE), precum și în format electronic editabil la adresele de e-mail: doina.ilişiu@transelectrica.ro și srtee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a observațiilor/ propunerilor/ sugestiilor este de 10 zile de la data publicării pe site a prezentului proiect de ordin.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.176/07.08.2019.

Fisiere atasate