Data: 01.08.2017

În aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE si ale HG nr. 804/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestuia, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se urmărește centralizarea informațiilor privind compoziția și specificațiile tipurilor de combustibili gazoși, precum și presiunile acestora utilizate pe teritoriul României.

Prezentul proiect de ordin care se adresează producătorilor de gaze naturale, operatorului de transport și de sistem, operatorilor sistemelor de distribuție a gazelor naturale precum și titularilor licențelor de furnizare a biogazului/biometanului, GNL, GNC și GPL.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ publicat se transmit, prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este 30 de zile calendaristice de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul 174/2019

Fisiere atasate