Data: 16.07.2021

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin ce are drept scop armonizarea prevederilor Procedurii cu cele ale Ordinului ANRE nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la durata intervalului de decontare.

Propunerile si observațiile, însoțite de o motivație corespunzătoare, referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, se transmit, in scris, în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 16.08.2021.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 98/2021

Mentionam ca nu au fost primite observatii la prezentul proiect de ordin.

Fisiere atasate