Data: 11.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de procedură, prin care sunt definite condițiile participării autorității publice locale și/sau solicitantului la finanțarea în cotă-parte sau în totalitate  a obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemul de gaze naturale. 

Procedură urmărește facilitarea procesului de dezvoltare a sistemelor de gaze naturale prin implicarea în finanțarea lucrărilor a autorității publice locale și/sau a solicitantului. 

Prevederile procedurii se aplică operatorului de transport şi de sistem, operatorului de distribuţie, autorităților administrației publice locale din cadrul unităților administrativ-teritoriale și solicitanților racordării – persoane fizice/juridice, care participă la finanţarea în cotă-parte sau în totalitate a obiectivelor/conductelor necesare racordării.

Propunerile și observații pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice se transmit prin fax la nr. 021.312.43.65 și în format electronic editabil la adresele de e-mail cosmin.mihai@anre.ro și  viorel.tepes@anre.ro,  

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de de 14 ianuarie 2019.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul 37/2019

Fisiere atasate