Data: 14.02.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul document care are ca scop stabilirea regulilor pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

Observațiile si propunerile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice se transmit prin fax, la nr.: 021.312.4365, precum și în format electronic editabil la adresa de e-mail srtee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observaţiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site a proiectului de ordin.

Fisiere atasate