Data: 21.04.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice”.

Propunerile şi observațiile, însoțite de o motivație corespunzătoare, referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, se transmit, în scris, în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site și anume până la data de 02.05.2022.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2022.

Fisiere atasate