În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară”.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, în format electronic editabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro și srpee@anre.ro .

Propunerile şi observaţiile pot fi transmise până la data de 29.01.2024, inclusiv.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară