Data: 10.06.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat având în vedere prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare cu privire la schimbarea furnizorului de către clienţii final, precum și necesitatea armonizării procesului de schimbare,  de către clientul final, a furnizorului de gaze naturale și cel de energie electrică.

Procedura stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată, precum și datele solicitate de părțile implicate în procesul de schimbare.

Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor și completărilor cuprinse în prezentul proiect de ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro și srpee@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 31 iulie 2019.

Fisiere atasate